Complimenten & klachten

Leer.it bewaakt graag de eigen kwaliteit en streeft altijd naar een verbetering daarvan. Complimenten zijn daarom van harte welkom. Vertel ons wat u is bevallen en wij weten wat voor herhaling vatbaar is. Tips kunnen ervoor zorgen dat we onze diensten nog beter af kunnen stemmen op uw wensen en behoeften.

Wij gaan ervan uit dat er voldoende wederzijds vertrouwen bestaat om ook in geval van een verschil van mening, samen het beste antwoord te vinden. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, beschikken we over een klachtenprocedure en een klachtencommissie.

Klachten zijn: op gedragingen in en rond dienstverlening jegens klager[s], van en door medewerkers van Leer.it. Hierbij inbegrepen zij die namens LeerWerk bij klager[s] actief zijn.

Een klacht dient, binnen 6 weken na het incident, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Leer.it, Borweg 5, 2597 LR Den Haag. Een bericht van ontvangst wordt door zorg van het secretariaat binnen 10 werkdagen gerealiseerd.
Klager wordt, binnen 4 weken, schriftelijk en mondeling geïnformeerd omtrent de bevindingen van ontvankelijkheid.
Wanneer en klacht ontvankelijk is zal deze door zorg van Leer.it worden doorgeleid aan de externe klachtencommissie.

De externe klachtencommissie, bestaande uit:

Voorzitter: Gaby Schaffrath (jurist), Astrid Bouman(ICT specialist) en Anisa Dhonre(secretariaat).

 

Indachtig de wens tot harmonie zal de klachtencommissie de klacht beoordelen en tot een oordeel komen. In het verlengde hiervan zal aan Leer.it geadviseerd worden op welke wijze het gerezen geschil op te lossen. Dit advies beschouwen wij als bindend voor alle partijen.

  

Aanmelden

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen inloggen bij leer.it. Wilt u meer weten over leer.it neem dan contact op met info@leer.it 

Wachtwoord vergeten