Algemene Leveringsvoorwaarden

Procedure en afbakening

De diensten worden door Leer.it op verzoek van de klant geleverd.
Bij aanvang van de samenwerking wordt een overeenkomst opgesteld, waarin wederzijdse verwachtingen en doelen zo helder als mogelijk worden geformuleerd.

De totale duur van samenwerking zal omschreven worden.
Naast de lengte worden ook de frequentie en duur van de opeenvolgende contactmomenten vastgelegd.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Leer.it en de deelnemer of opdrachtgever komt tot stand door het ondertekenen en insturen van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier (per post, fax of e-mail) of middels de door Leer.it en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging.

 

Rechten van intellectueel eigendom

De uit deze overeenkomst voortkomende rechten van het intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan leer.it. Verveelvoudiging en openbaarmaking van de ontwikkelde producten is louter door, danwel met toestemming van Leer.it toegestaan. Leer.it is gerechtigd haar eigen naam en die van de bouwer op de academy te plaatsen en daarvan te verwijderen.

 

Kosten

Na het sluiten van de definitieve overeenkomst of inschrijving ontvangt u een factuur. Wij verzoeken u het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

 

Geheimhoudingsverklaring

Leer.it, verklaart dat door opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Er zal geen enkele informatie aan derden worden versterkt, anders dan met goedkeuring van de opdrachtgever.

Annulering

Indien de definitieve overeenkomst is gesloten, maar er onverwacht door u vanaf gezien wordt, zal een deel van de afgesproken prijs in rekening worden gebracht.

Tenzij anders overeengekomen gelden hierbij de volgende afspraken:
Tot 30 dagen voor aanvang van de samenwerking zijn de annuleringskosten 15% van de prijs. Bij annulering tussen 30 en 10 dagen voor aanvang wordt 75% van de prijs in rekening gebracht. Wanneer u later dan 10 dagen voor aanvang annuleert, bent u het volledige bedrag verschuldigd. Vervanging van een verhinderde deelnemer is, in overleg met Leer.it, bij aanvang van het traject toegestaan.

 

Andere bepalingen van toepassing

Leer.it is niet aanspreekbaar op welke vorm van schade dan ook vanwege het bestaan van deze overeenkomst.


Klachtenreglement

Wij gaan ervan uit dat er voldoende wederzijds vertrouwen bestaat om ook in geval van een verschil van mening, samen het beste antwoord te vinden. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, beschikken we over een klachtenprocedure en een klachtencommissie. Klik hier voor de procedure.  

 

Spelregels Leer.it

We gaan ervan uit dat we:
• positieve intenties hebben met ons denken en handelen op de Academy;
• respectvol omgaan met anderen en hun werk;
• gepaste, relevante inhoud op de Academy plaatsen;
• bij een verschil van inzicht open staan voor dialoog;
• inloggegevens alleen gebruiken voor onszelf en niet aan derden verstrekken;
• externe materialen controleren op hun afkomst en veiligheid;

 

Minimaal 1x per week wordt de inhoud van de Academy  gefilterd door een moderator. Ongepaste berichten worden zonder toelichting verwijderd. Indien u een ongepast bericht tegenkomt, verzoeken we u hier melding van te maken via info@leer.it.

Aanmelden

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen inloggen bij leer.it. Wilt u meer weten over leer.it neem dan contact op met info@leer.it 

Wachtwoord vergeten